Ohlášky – 21. dubna 2019 (slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

Dnes v 17:30 zde budou zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy. Srdečně Vás zveme k účasti.

Zítra v pondělí velikonoční zde budou mše svaté jako v neděli.

V další dny v týdnu budou mše svaté v obvyklou dobu.

Do pokladničky umístěné v pravé jižní lodi zde v katedrále jste na květinovou výzdobu o Velikonocích, přispěli částkou 5.049,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na tento účel přispěli.

Ohlášky – 14. dubna 2019 (Květná neděle)

Dnes je Květná neděle. Začíná Svatý týden. Mši svatou v 9.30 hodin zde celebruje otec biskup Jan Vokál. Začátek je v kapli sv. Klimenta, tam budou posvěceny jívové ratolesti, průvodem půjdeme do katedrály, kde bude mše svatá pokračovat.

Dnes v neděli ve 14 hodin odpoledne budete mít zde v katedrále příležitost k přijetí svátosti smíření. K dispozici Vám zde bude více kněží. Prosím Vás využijte k přijetí této svátosti jako přípravu na Velikonoce především této možnosti. V dalších dnech bude příležitost již omezená.

V úterý budete mít zde v katedrále ještě od 17 hodin příležitost k přijetí svátosti smíření. Od 18.30 zde bude obvyklá mše svatá.

Na Zelený čtvrtek bude zde v katedrále mše svatá v 9.30 hodin a celebruje ji otec biskup Jan spolu s kněžími z celé diecéze. Při mši svaté budou posvěceny oleje a kněží obnoví před svým biskupem své kněžské sliby.

Na Zelený čtvrtek bude v katedrále mše svatá také večer v 18.30 hodin na památku Večeře Páně. Mši svatou bude celebrovat také otec biskup Jan. Po mši svaté přeneseme Nejsvětější Svátost k oltáři Panny Marie v jižní lodi katedrály, kde bude připravená „Getsemanská zahrada“. Do 20:00 zde budete mít příležitost k soukromé adoraci.

Velký Pátek – památka umučení Páně – den přísného postu. V 7.30 hodin se budeme zde v katedrále společně modlit Ranní chvály (z Denních modliteb církve). Od 8 do 18 hodin budete mít příležitost k soukromé adoraci u „Getsemanské zahrady“ v jižní boční lodi katedrály. Velkopáteční obřady zde začnou letos již v 15:00 hodin a celebruje je otec biskup Jan. Pašije budou zpívané. Po obřadech bude zde v katedrále u oltáře Panny Marie otevřený Boží hrob a do 18:00 zde budete mít příležitost k soukromé adoraci.

Bílá sobota – církev bdí u Božího hrobu. V 7:30 se budeme v katedrále společně modlit Ranní chvály (z Denních modliteb církve). Od 8:00 do 18:00 hodin budete mít příležitost k soukromé adoraci u Božího hrobu (zde v katedrále u oltáře Panny Marie). Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně začne v katedrále ve 20:00 hodin a celebruje ji otec biskup Jan. Začátek je venku u katedrály u kříže, kde posvětíme oheň a velikonoční svíci. V čele s hořící velikonoční svící půjdeme průvodem do katedrály. Následovat budou biblická čtení, křest pěti katechumenů, obnova křestních slibů a mše svatá.

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně zde budou mše svaté jako v neděli. Mši svatou v 9:30 celebruje otec biskup Jan. V 17:30 budou v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste všichni srdečně zváni.

Pondělí velikonoční – v katedrále budou mše svaté jako v neděli.

Vzadu za lavicemi je připravený tiskopis pro adoraci na Velký pátek u „Getsemanské zahrady“ a na Bílou sobotu u „Božího hrobu“. Prosím, zapište se tam na konkrétní půl hodinu Vy, kteří se adorace zúčastníte. Pán Bůh zaplať.

Ještě dnes je v jižní boční lodi umístěná pokladnička s nápisem „Na květinovou výzdobu o Velikonocích“. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří na tento účel přispějete.