Ohlášky – 15. prosince 2019 (3. adventní neděle)

Příští neděli budeme slavit 4. adventní.

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

V sobotu od 14 hodin budete mít zde v katedrále příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánocemi. K dispozici Vám zde bude osm kněží. Prosím, využijte k přijetí svátosti smíření před Vánocemi této možnosti. Před Vánocemi již jinou příležitost mít nebudete.

Také dnes je zde v katedrále v pravé jižní lodi umístěná pokladnička s nápisem „Na květiny o Vánocích“. Prosím Vás, abyste podle svých možností na tento účel přispěli. Předem Pán Bůh zaplať.

Ohlášky – 8. prosince 2019 (2. neděle adventní)

Zítra, v pondělí, budeme liturgicky slavit slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu; v pátek je památka sv. Lucie, panny a mučednice; v sobotu sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve a příští neděle je 3. adventní.

V týdnu jsou zde v katedrále mše svaté v obvyklou dobu, s výjimkou v pondělí o slavnosti Panny Marie, kdy v katedrále bude mše svatá také dopoledne v 9:30 hodin.

Tento týden v pátek začne v katedrále při večerní mši svaté v 18:30 adventní duchovní obnova. Jednotlivé přednášky k rozjímání budou ve Velkém sále ve druhém patře Nového Adalbertina v sobotu v 9:00; v 10:15 a v 11:30. Tuto část duchovní obnovy zakončíme modlitbou Anděl Páně v 12:30 hodin. Odpoledne od 17:00 do večerní mši svaté budete mít v katedrále příležitost k přijetí svátosti smíření. Od 17:00 bude v katedrále vystavená Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, kterou asi v 18:10 zakončíme krátkou společnou adorací a svátostným požehnáním. Duchovní obnovu zakončíme v katedrále v sobotu při večerní mši svaté. Povede ji P. Karel Satoria. Velmi bych si přál, abyste se všichni duchovní obnovy zúčastnili. Těším se tam na setkání s Vámi.

Zde v katedrále v pravé jižní lodi je umístěná pokladnička s nápisem „Na květiny o Vánocích“. Prosím Vás, abyste podle svých možností na tento účel přispěli. Předem Pán Bůh zaplať.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

*****

Dnes, v neděli, bude z katedrály rozhlasový přenos mše svaté. Z tohoto důvodu začne mše svatá, která pravidelně začíná v 9:30 hodin již v 9 hodin. Prosím, přijďte do katedrály na tuto mši svatou vytvořit společenství modlitby a přijďte již v 8.45 hodin, abychom se na mši svatou mohli společně připravit.