Ohlášky – 16. prosince 2018 (3. adventní neděle)

Příští neděli budeme slavit 4. adventní.

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

V sobotu 22. 12. od 14 hodin budete mít zde v katedrále příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánocemi. K dispozici Vám zde bude sedm kněží. Prosím, využijte k přijetí svátosti smíření před Vánocemi této možnosti. Před Vánocemi již jinou příležitost mít nebudete.

Také dnes je zde v katedrále v pravé jižní lodi umístěná pokladnička s nápisem „Na květiny o Vánocích“. Prosím Vás, abyste podle svých možností na tento účel přispěli. Předem Pán Bůh zaplať.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

Ohlášky – 9. prosince 2018 (2. neděle adventní)

Ve čtvrtek je památka sv. Lucie, panny a mučednice; v pátek sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve a příští neděle je 3. adventní.

V týdnu jsou zde v katedrále mše svaté v obvyklou dobu.

Tento týden v pátek začne v katedrále při večerní mši svaté v 18:30 adventní duchovní obnova. Jednotlivé přednášky k rozjímání budou ve Velkém sále ve druhém patře Nového Adalbertina v sobotu v 9:00; v 10:15 a v 11:30. Tuto část duchovní obnovy zakončíme modlitbou Anděl Páně v 12:30 hodin. Odpoledne od 17:00 do večerní mši svaté budete mít v katedrále příležitost k přijetí svátosti smíření. Od 17:00 bude v katedrále vystavená Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, kterou asi v 18:10 zakončíme krátkou společnou adorací a svátostným požehnáním. Duchovní obnovu zakončíme v katedrále v sobotu při večerní mši svaté. Povede ji P. Prokop Brož, duchovní správce farnosti Nový Hradec Králové. Velmi bych si přál, abyste se všichni duchovní obnovy zúčastnili. Těším se tam na setkání s Vámi.

Zde v katedrále v pravé jižní lodi je umístěná pokladnička s nápisem „Na květiny o Vánocích“. Prosím Vás, abyste podle svých možností na tento účel přispěli. Předem Pán Bůh zaplať.