Ohlášky – 20. září 2020 (25. neděle v mezidobí)

V pondělí je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; ve středu je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze a příští neděle je 26. v mezidobí.

Dnešní sbírka je věnovaná na církevní školství v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Mše svaté v tomto týdnu zde budou v pravidelném pořádku.

Ohlášky – 13. září 2020 (24. neděle v mezidobí)

V pondělí je svátek Povýšení svatého kříže; v úterý památka Panny Marie Bolestné; ve středu sv. Ludmily, mučednice a příští neděle je 25. v mezidobí.

Sbírka příští neděli je věnovaná na církevní školství v naší diecézi.

V týdnu budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Venku na vývěsce, naleznete rozvrh hodin pro vyučování náboženství dětí ze základní školy.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.