Ohlášky – 16. června 2019 (Nejsvětější Trojice)

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, v pátek památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka a příští neděle je 12. v mezidobí.

Příští neděli oslaví královéhradecké farnosti společně slavnost Těla a Krve Páně. Mši svatou v katedrále v 9:30 bude celebrovat pan biskup Jan Vokál s přítomnými kněžími. Po mši svaté půjdeme průvodem s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tři oltáře budou pro tento účel postavené na Velkém náměstí a čtvrtý bude v kostele Panny Marie. Tam eucharistický průvod zakončíme chvalozpěvem „Bože, chválíme Tebe“. Milí farníci, prosím, zařiďte si vše tak, abyste se mohli eucharistického průvodu zúčastnit. K účasti zveme družičky, děti a jejich rodiče i Vás všechny, milí farníci.

  • Z tohoto důvodu nebude obvyklá mše svatá v 11:00 v katedrále.

Sbírka příští neděli bude věnovaná na potřeby diecézní charity v Hradci Králové

Ohlášky – 9. června 2019 (Seslání Ducha Svatého)

Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a následuje období liturgického mezidobí.

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; v úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola; ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v sobotu památka sv. Filipa a příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnes v 17:30 budou zde v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste všichni srdečně zváni.

V týdnu budou ve všední dny mše svaté v 7:00 v kostele Panny Marie a večer v 18:30 v pondělí v kapli sv. Klimenta a v ostatní dny v katedrále.