Ohlášky – 5. července 2020 (14. neděle v mezidobí)

Dnes je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy; v sobotu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy a příští neděle je 15. v mezidobí.

Dnes v 17:30 zde budou zpívané nešpory, za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které Vás srdečně zvu.

V týdnu jsou zde mše svaté v pravidelném pořádku.

Ohlášky – 28. června 2020 (13. neděle v mezidobí)

V pondělí je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; v pátek je svátek sv. Tomáše, apoštola; v sobotu je památka sv. Prokopa, opata a příští neděle je 14. v mezidobí.

V týdnu budou mše svaté v obvyklou dobu.

Dnešní sbírka je věnovaná na pojištění kostelů a církevních budov v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Tento týden je první pátek v červenci. Příležitost k přijetí svátosti smíření zde budete mít ve čtvrtek a v pátek od 17 hodin.

V pátek v 17 hodin zde bude vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18 hodin ukončíme společnou adorací se svátostným požehnáním. V 18:30 hodin zde pak bude následovat večerní mše svatá.