Ohlášky – 12. září 2021 (24. neděle v mezidobí)

V pondělí je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; v úterý je svátek Povýšení svatého kříže; ve středu památka Panny Marie Bolestné; ve čtvrtek sv. Ludmily, mučednice a příští neděle je 25. v mezidobí.

V týdnu budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Sbírka příští neděli je věnovaná na církevní školství v naší diecézi. V nově vydaných informacích, které si můžete vzít vzadu na stolku, naleznete také dopis biskupského vikáře pro školství věnovaný této sbírce.

Tento týden v sobotu vyvrcholí vzpomínkové oslavy sv. Ludmily, u příležitosti 1100 výroční její mučednické smrti. Bližší informace naleznete také v novém čísle farních informací.

Nové číslo farních informací si můžete vzít vzadu na stolku.

Celý týden probíhal v Budapešti Mezinárodní Eucharistický kongres, který vyvrcholí dnes v 11.30 závěrečnou mši svatou „Statio orbis“, kterou tam bude celebrovat na náměstí Hrdinů Svatý Otec František.