Ohlášky – 17. února 2019 (6. neděle v mezidobí)

V pátek je svátek Stolce svatého apoštola Petra; v sobotu je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka a příští neděle je 7. v mezidobí.

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Příští neděli je celocírkevní sbírka na Svatopetrský haléř. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Příští neděli bude z naší katedrály rozhlasový přenos mše svaté ČRo3, stanicí Vltava. Z tohoto důvodu začne mše svatá, která pravidelně začíná v 9.30 hodin, již v 9 hodin. Prosím, přijďte do katedrály na tuto mši svatou vytvořit společenství modlitby a přijďte již v 8.45 hodin, abychom se na mši svatou mohli společně připravit.