Ohlášky – 20. října 2019 (29. neděle v mezidobí)

Dnes je světový den modliteb za misie, proto i dnešní sbírka je věnována na misie. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Příští týden ze soboty na neděli se mění čas. Posuneme hodiny o jednu hodinu zpět, tzn., že budeme vstávat o hodinu později oproti současnému času.

Ohlášky – 13. října 2019 (28. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve; ve čtvrtek sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka; v pátek svátek sv. Lukáše, evangelisty a příští neděle je 29. v mezidobí.

V týdnu jsou zde mše svaté v pravidelném pořádku.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

Katedrální kapitula při chrámu Svatého Ducha hledá pracovníka pro údržbu kanovnických domů a zahrad na náměstí Jana Pavla II. v Hradci Králové.

Jedná se o činnosti jako například:

  • údržba vnitřního vybavení nemovitostí, případně výměna vadných součástí,
  • běžné drobné opravy a nátěry,
  • dále koordinace práce řemeslníků a spolupráce s nimi, zajišťování pravidelných revizí
  • a zahradnické práce malého rozsahu.

Předpokládaná je manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost a schopnost samostatné práce. Počítá se s pracovní dobou 20–30 hodin týdně s možností jejího pružného nastavení.

Zájemci se dozví více informací na kostelní vývěsce nebo na webu Biskupství královéhradeckého.

Příští neděli je světový den modliteb za misie, proto i sbírka příští neděli je věnována na misie. K tomu Vám přečtu následující výzvu.

Milí přátelé misií,

příští neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož jsem byl svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou z toho mála, co mají do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat. Misijní neděle je nejsilnější solidaritou celého světa. V ten den se víc jak miliarda lidí ze 160 zemí světa modlí za společné dílo evangelizace. Na řadě míst se věřící scházejí v předvečer Misijní neděle ke společným modlitbám. Naši biskupové vyzvali všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer. Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách.

Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou církev Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je oslavit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum Illud papeže Benedikta XV., který dal nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu podnítit vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu navrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě.“ Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Ano, misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale svět, ve kterém žijeme je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ jsou posláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v ostatních lidech vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo spravedlivý? To je cesta k Ježíši.

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Laňce a Paraguay s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v ČR