Fotogalerie – 2017

Prosinec

 • prosinec

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.

Listopad

 • prosinec

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.

Říjen

 • prosinec

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.

Září

 • prosinec

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.

Srpen

 • prosinec

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.

Červen

 • prosinec

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.

Květen

 • prosinec

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.

Duben

 • prosinec

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.

Březen

 • prosinec

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.

Únor

 • prosinec

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.

Leden

 • prosinec

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.