Fotogalerie – 2018

Prosinec

 • prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Listopad

 • prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Říjen

 • prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Září

 • prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Srpen

 • prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Červen

 • prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Květen

 • prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Duben

 • prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Březen

 • prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Únor

 • prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Leden

 • prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.