Fotogalerie – 2020

Prosinec

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Listopad

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Říjen

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Září

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Srpen

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Červenec

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Červen

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Květen

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Duben

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Březen

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Únor

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Leden

 • prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.