Ohlášky – 17. října 2021 (29. neděle v mezidobí)

Dnes odpoledne otevřeme zde v katedrále diecézní část synody. Ve 14:00 hodin je na programu úvodní modlitba a základní informace o synodě, v 15:00 navážeme mší svatou, kterou bude celebrovat otec biskup Jan, s požehnáním pro celou diecézi a každého, kdo se k synodě připojí. Samotný proces pak bude probíhat na úrovni farností a formou dílčích setkání a diskusí.

Příští neděli je světový den modliteb za misie, proto i nedělní sbírka příští neděli je věnována na misie. Venku na vývěsce, nebo v našich farních informacích si můžete přečíst dopis, který nám k tomuto dni napsal národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Ohlášky – 10. října 2021 (28. neděle v mezidobí)

V pátek je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve a příští neděle je 29. v mezidobí.

V týdnu jsou zde mše svaté v pravidelném pořádku.

Prožíváme měsíc říjen, který je zasvěcený modlitbě svatého růžence. Přijďte se jí pomodlit společně do katedrály, vždy před večerní mší svatou od 18 hodin.

Příští neděli je světový den modliteb za misie, proto i sbírka příští neděli je věnována na misie.

Tento týden v sobotu při mši svaté v 10:00 hodin zde v katedrále udělí otec biskup Jan Vokál jáhenské svěcení dvanácti kandidátům z naší diecéze.

Otec biskup Jan Vokál nám poslal následující výzvu. Milí spolubratři, tímto Vás, všechny kněze a jáhny Královéhradecké diecéze, jakož i zástupce z pastoračních rad farností či jiné zájemce zvu na zahájení diecézní části celosvětové biskupské synody, kterou svolal papež František. Jeho cílem je prohloubení a obnovení synodální povahy Církve a žádá nás, abychom na diecézní úrovni shromažďovali aktuální pohledy, postřehy a názory na činnost Církve ve světě i její vnitřní záležitosti a problémy.

Diecézní část synody otevřeme příští neděli 17. října v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Ve 14:00 hodin je na programu úvodní modlitba a základní informace o synodě, v 15:00 navážeme Mší svatou s požehnáním pro celou diecézi a každého, kdo se k synodě připojí. Samotný proces pak bude probíhat na úrovni farností a formou dílčích setkání a diskusí.