Ohlášky – 2. října 2022 (27. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Františka z Assisi; v pátek je památka Panny Marie Růžencové a příští neděle je 28. v mezidobí.

Dnes v 17:30 hodin budou zde v katedrále zpívané nešpory, za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste všichni srdečně zváni.

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Měsíc říjen je zasvěcený modlitbě svatého růžence. Společně se jej modlíme zde v katedrále každý všední den od 18:00 hodin. Přijďte se jej s námi společně pomodlit.

Příprava dospělých na přijetí svátosti křtu a biřmování bude probíhat na děkanství pravidelně ve čtvrtek od 18:00 hodin. První setkání bude již tento týden 6. října.

Ohlášky – 25. září 2022 (26. neděle v mezidobí)

ího patrona českého národa; ve čtvrtek je svátek sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archandělů; v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve; v sobotu sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve a příští neděle je 27. v mezidobí.

Ve středu na slavnost sv. Václava bude večerní mše svatá zde v katedrále. Pro informaci uvádím, že během celého dne budou na Velkém náměstí probíhat závody na kolech s názvem „Gočárovy schody“, které skončí v 17:30 hodin. Tzn., že po 17:30 nebude na náměstí již žádný závodník. Přístup ke katedrále bude možný všemi přístupovými cestami. Jen městská hromadná doprava bude jezdit pravděpodobně ještě odklonem. Nebude jezdit kolem zimního stadionu až ke Grandu.

Zítra, v pondělí se v 19:15 sejdeme na děkanství s dospělými, kteří mají zájem připravit se v letošním roce na přijetí svátosti křtu a biřmování, nebo na přijímání svátostí. Schůzka by měla být jen krátká, chtěli bychom se společně domluvit na vhodném termínu pro pravidelná týdenní setkávání. Prosím přijďte všichni, kterých se tato nabídka týká.

Minulou neděli zde byla sbírka na církevní školství v naší diecézi. Zde v katedrále jste na ní přispěli částkou … 16.542,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na ní přispěli.

V týdnu zde budou mše svaté v obvyklou dobu.