Ohlášky – 24. září 2023 (25. neděle v mezidobí)

Ve středu je památka sv. Vincence z Paula, kněze; ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; v pátek je svátek sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archandělů; v sobotu památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve a příští neděle je 26. v mezidobí.

Zítra, v pondělí se v 19:30 sejdeme na děkanství s dospělými, kteří mají zájem připravit se v letošním roce na přijetí svátosti křtu a biřmování, nebo na přijímání svátostí. Schůzka bude jen krátká, chceme se společně domluvit na vhodném termínu pro pravidelná týdenní setkávání. Prosím přijďte všichni, kterých se tato nabídka týká.

Tento týden v úterý bude večerní mše svatá v 18:30 zde v katedrále a celebrovat jí bude pan kardinál Dominik Duka a to u příležitosti 25. výročí svého biskupského svěcení (konsekrace). Jeho jménem Vás na tuto mši svatou srdečně zvu.

V ostatní dny v týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Ve čtvrtek na slavnost sv. Václava bude večerní mši svatou zde v katedrále celebrovat pan biskup Josef Kajnek. Pro informaci uvádím, že během celého dne budou na Velkém náměstí probíhat závody na kolech s názvem „Gočárovy schody“, které skončí v 17:30 hodin. Tzn., že po 17:30 nebude na náměstí již žádný závodník. Přístup ke katedrále bude možný všemi přístupovými cestami. Jen městská hromadná doprava bude jezdit pravděpodobně ještě odklonem. Nebude jezdit kolem zimního stadionu a Grandu.

Minulou neděli zde byla sbírka na církevní školství v naší diecézi. Zde v katedrále jste na ní přispěli částkou … 12.070,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na ní přispěli.

Ohlášky – 17. září 2023 (24. neděle v mezidobí)

Ve středu je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů, mučedníků; ve čtvrtek je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; v sobotu je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze a příští neděle je 25. v mezidobí.

Dnešní sbírka je věnovaná na církevní školství v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Mše svaté v tomto týdnu zde budou v pravidelném pořádku.

Příští týden v pondělí 25.09. se v 19:30 sejdeme u nás na děkanství s dospělými, kteří mají zájem připravit se v letošním roce na přijetí svátosti křtu a biřmování, nebo na přijímání svátostí. Schůzka by měla být jen krátká, chtěli bychom se společně domluvit na vhodném termínu pro pravidelná týdenní setkávání. Prosím přijďte všichni, kterých se tato nabídka týká.

Příští týden v úterý 26.09. bude mši svatou v 18:30 zde v katedrále celebrovat pan kardinál Dominik Duka a to u příležitosti 25. výročí svého biskupského svěcení (konsekrace). Jeho jménem Vás na tuto mši svatou srdečně zvu.