Ohlášky – 18. února 2024 (1. neděle postní)

Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. apoštola Petra a příští neděle je 2. postní.

V týdnu i příští neděli zde budou mše svaté v pravidelném pořádku. V pátek zde bude před večerní mši svatou od 17:45 pobožnost Křížové cesty.

Příští neděli bude i u nás v katedrále sbírka na „Svatopetrský haléř“. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří na tuto sbírku přispějete.

Vzadu na stolku je Vám k dispozici ještě několik brožur s názvem „Půst“, kde na každý den postní doby je připravený krátký text z Písma sv. a myšlenka z zamyšlení. Cena jedné brožury je 45,- Kč.

V jižní boční lodi je umístěná pokladnička s nápisem „Na květiny o Velikonocích“. Prosím Vás, abyste podle svých možností na tento účel také přispěli. Pán Bůh Vám zaplať.

Ohlášky – 12. února 2023 (6. neděle v mezidobí)

Zítra, v pondělí, při večerní mši svaté v kapli sv. Klimenta, vstoupí tři dospělí katechumeni, kteří se u nás na děkanství připravují na přijetí svátosti křtu, mezi čekatele křtu.

Tento týden ve středu je Popeleční středa, den přísného postu, kterou začíná čtyřiceti denní doba přípravy na Velikonoce. Při večerní mši svaté v katedrále budeme udělovat popelec.

Příští neděle je první postní.

V pátek před večerní mši svatou zde bude od 17:45 hodin pobožnost Křížové cesta.

V pondělí a v úterý budou večerní mše svaté v kapli sv. Klimenta a ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu zde v katedrále.

Den nemocných si jako každý rok připomeneme ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, a to tento týden v úterý. Po návštěvě Stomatologické kliniky FN bude pan biskup Jan Vokál celebrovat v 15:45 mši svatou v posluchárně Onkologického pavilonu (budova č. 23, 2. podlaží). Asi v 16:30 tam bude následovat setkání se zaměstnanci Fakultní nemocnice za účasti ředitele FN HK s přednáškou doc. Jaroslava Brože, Th.D., proděkana Katolické teologické fakulty UK v Praze, na téma „Služba lidské slabosti v naději“ (antropologicko-biblická úvaha). Srdečně vás zveme k účasti.

Vzadu na stolku je Vám k dispozici brožura s názvem „Půst“, kterou připravilo naše biskupství a kde máte na každý den doby postní připravený krátký text z Písma svatého a myšlenku k rozjímání. Cena jedné brožury je 45,- Kč.

Vzadu na stolku si můžete vzít také nové číslo Farních informací.