Ohlášky – 23. ledna 2022 (3. neděle v mezidobí)

V pondělí je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve; v úterý je svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola; ve středu památka sv. Timoteje a Tita, biskupů; v pátek sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve a příští neděle je 4. v mezidobí.

Ve všední dny zde budou mše svaté pravidelně v 18:30 hodin.

Stále probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů, proto ještě v pondělí a v úterý bude zde v katedrále v 17:45 vystavená Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, v 18:00 následuje společná adorace a v 18:30 mše svatá.

Ohlášky – 16. ledna 2022 (2. neděle v mezidobí)

Zítra, v pondělí, je památka sv. Antonína, opata; v úterý Panny Marie, matky jednoty křesťanů; v pátek sv. Anežky Římské, panny a mučednice a příští neděle je 3. v mezidobí.

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

V úterý v den památky Panny Marie, matky jednoty křesťanů začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Proto od úterý každý všední den zde bude v 17:45 hodin vystavená Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, kterou v 18:00 zakončíme společnou adorací, a v 18:30 bude následovat pravidelná mše svatá. Srdečně Vás zvu k účasti.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.