Ohlášky – 16. června 2024 (11. neděle v mezidobí)

Ve středu je památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa; v pátek sv. Aloise Gonzagy, řeholníka a příští neděle je 12. v mezidobí.

V týdnu budou mše svaté v pravidelném pořádku, tzn. v pondělí, v úterý a ve středu v kapli sv. Klimenta a ve čtvrtek, v pátek a v sobotu zde v katedrále.

Dnešní sbírka je věnovaná na potřeby Diecézní charity v Hradci Králové. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.