Ohlášky – 19. ledna 2020 (2. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice; v pátek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve; v sobotu je svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola a příští neděle je 3. v mezidobí.

Prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů, který končí v sobotu na svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

Zítra, v pondělí, zde bude místo pravidelné mše svaté ekumenická bohoslužba, kterou povede otec biskup Jan Vokál a zúčastní se jí zástupci křesťanských církví z Hradce Králové. Srdečně Vás zveme k hojné účasti.

V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů bude zde v katedrále od úterý do soboty v 17:30 vystavená Nejsvětější svátost k tiché adoraci, kterou zakončíme v 18:00 společnou adorací se svátostným požehnáním, a v 18:30 bude následovat pravidelná mše svatá.

Ve čtvrtek bude, zde, v katedrále na začátku mše svaté v 18.30 hodin uvedeno do katechumenátu pět dospělých mužů a žen, kteří se u nás na děkanství připravují na křest a o Velikonocích by měli tuto svátost přijmout.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

Ohlášky – 12. ledna 2020 (svátek Křtu Páně)

Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a začíná doba liturgického mezidobí. V pátek je památka sv. Antonína, opata; v sobotu Panny Marie Matky jednoty křesťanů a příští neděle je 2. v mezidobí.

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

V sobotu, na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, který končí následující týden v sobotu, na svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů bude zde v katedrále v sobotu v 17:30 vystavená Nejsvětější svátost k tiché adoraci, kterou zakončíme v 18:00 společnou adorací se svátostným požehnáním, v 18:30 bude následovat pravidelná mše svatá.

Milí rodiče, pokud máte děti, které by měli letos přistoupit k prvnímu svatému přijímání, pak Vám nabízíme možnost, aby se na tuto svátost připravily – pokud se již nepřipravují někde jinde. Pokud se Vás to týká, zastavte se u nás v sakristii a my si poznamenáme kontakt na Vás. V nejbližší době budete informováni o dalším postupu.