Rekonstrukce

S opravou kaple se začalo v r. 1995. Její stav byl havarijní. Hlavním problémem bylo vážné statické narušení klenby nad lodí a špatný stav střešní konstrukce a krytiny.

Při pohledu na kapli z venku sice neuvidíte náročné statické zajištění kaple a novou tesařskou konstrukci nad lucernou a lodí. Ale uvidíte novou měděnou krytinu, zcela novou papežskou tiaru a zkřížené klíče na vrcholu, rekonstruované vitráže v oknech lucerny a lodi, pěkně provedenou omítku a znova osazený· kamenný sokl v Rokytanského ulici. Nově postavena je i sakristie na východní straně. Uvnitř jistě upoutá vaši pozornost velmi pečlivě opravená omítka se štukovými prvky, nová podlaha, nové osvětlení, opravený kůr se zábradlím, restaurovaná architektura hlavního oltáře a renovované lavice.

Za pozornost stojí dvanáct konsekračních křížů na stěnách, z období barokní přestavby, které byly objeveny pod malbou při restaurátorském průzkumu a následně pak odkryty a zrestaurovány.

Autorem projektu je ing. arch. Jiří Krejčík, statické zajištění sledoval ing. Bohumil Rusek. Generálním dodavatelem stavebních prací je firma Jaromíra Khai1a z Hradce Králové.

Finanční prostředky jsou získány hlavně od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací. Významným způsobem na opravu přispěl také Úřad města v Hradci Králové, ale i Královéhradecké biskupství, Okresní úřad v Hradci Králové a místní duchovní správa. Ze zahraničních organizací na opravu přispělo sdružení Kirche in Not z Königsteinu.

Dne 22. srpna u příležitosti znovuotevření kaple celebroval u sv. Klimenta otec biskup Karel Otčenášek první mši svatou. Zbývalo ještě rekonstrukci završit úpravou liturgického prostoru. Úkolem zpracovat jeho návrh a posléze i jeho realizací byl pověřen akademický sochař Stanislav Malý z Vysoké u Vysokého Mýta.

Nyní můžete sami posoudit výsledek jeho, práce. Jsem velmi rád, že tímto úkolem byl pověřen právě on. Poznal jsem jej jako člověka nenápadného a skromného, s obdivuhodnou výtvarnou a uměleckou invencí. Mohl jsem sledovat, jak citlivě vnímal stávající barokní prostor kaple i liturgické požadavky. Domnívám se, že tuto práci dělal rád.

Vše je zhotoveno z dubeneckého pískovce od Dvora Králové nad Labem. Veškeré náklady jsou hrazeny z darů dobrodinců, kteří nechtějí být jmenováni.

Vděčně děkuji především akademickému sochaři Stanislavu Malému. Poděkování patří také stavební firmě Jaromíra Khaila z Hradce Králové. Upřímné Pán Bůh zaplať také Vám všem, kteří jste na realizaci této práce velkoryse přispěli finančními prostředky.

Nyní má kaple zřetelně formulovaný liturgický prostor, má krásný oltář, ambon a sedes pro celebranta a asistenci, ale hlavně má jasné místo, kam se soustřeďuje pozornost všech, kteří do kaple vstupují i těch, kteří se zúčastňují bohoslužby. Tímto rozsáhlá oprava kaple, která začala v roce 1995, logicky vrcholí a dospěla k závěru.

Mons. František Hladký