Dopis věřícím ke sbírce na charitu

Milé sestry a milí bratři v Kristu, opět po roce si Vás dovolujeme požádat o podporu ve formě finančního daru na činnost Diecézní charity Hradec Králové v rámci sbírky, která proběhne v neděli 16. června 2024 ve všech kostelích naší diecéze. Předem Vám chceme poděkovat za Vaši štědrost, za každý Váš projev zájmu a pomoci našemu úsilí, které je zaměřeno hlavně na pomoc potřebným. V královéhradecké diecézi již od roku 1992 koordinujeme charitní dílo, které je realizováno skrze 20 profesionálních organizací včetně nás. Sociální a zdravotní služby jsou poskytovány různým cílovým skupinám ve více než 220 střediscích, na ně navazují mnohé další související aktivity a projekty. Kromě koordinace sami realizujeme několik projektů a pořádáme různé aktivity. Provozujeme Integrační centrum pro cizince, kterým mimo jiné poskytujeme také sociální službu odborného poradenství. V posledním období se věnujeme ve velké míře tisícům uprchlíků z Ukrajiny, kterým pomáháme zvládnout jejich velice těžkou životní situaci, zorientovat se v našem prostředí, najít si ubytování, zaměstnání, zapojit děti do vzdělávacího procesu, zajistit zdravotní i sociální péči, pořádáme pro ně desítky jazykových kurzů. V minulém roce jsme otevřeli pro děti a mládež kluby Integráček a Dráček. Velký dík Vám všem, kteří těmto lidem i nadále pomáháte a přijímáte i cizince z jiných zemí. Jsme rádi, že do charitního díla se zapojují mnozí z Vás jako dobrovolníci a věnujete svůj čas a nadání v rámci programů zaměřených jak na pomoc seniorům a pacientům v nemocnici, znevýhodněným dětem či cizincům. Mladým lidem je určen také projekt DofE či Young Caritas. V minulém roce jsme rozběhli i provoz Regionálního dobrovolnického centra Královéhradeckého kraje. Dobrovolnická centra působí i při některých farních a oblastních charitách. Velkému zájmu se těší projekt Adopce na dálku, podporující již 24 let vzdělávání dětí z nemajetných rodin z partnerských diecézí Bangalore a Belgaum v Indii. Děkujeme i Vám, kteří sami některé z dětí podporujete jako jednotlivci, rodiny či farnosti a na doprovodné projekty přispíváte v rámci Tříkrálové sbírky. Více se o naší činnosti, jejíž součástí je také půjčovna pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou a další aktivity, dozvíte na našich webových stránkách www.hk.caritas.cz. Ještě jednou velký dík za Váš příspěvek na naši činnost, ale i za jakoukoliv další pomoc nám nebo charitě, která působí ve Vaší farnosti, za zapojení se do různých aktivit, ale také za modlitby a prosby o Boží požehnání našeho společného úsilí ve prospěch chudých, slabých, trpících, jakkoli jinak ohrožených lidí – našich bližních, kteří potřebují momentálně provést náročným obdobím, někoho nablízku. Přejeme Vám, ať se Vám dobře daří a jste šťastni.

Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové Ing. Anna Maclová, ředitelka a a Mons. Mgr. Pavel Rousek, prezident