Popis interiéru

Kaple je obdélníkového tvaru rozměrů 17,3 m krát 12,7 m s otupenými rohy a po obou podélných stranách s rizality. Stavba je kryta osmibokou kopulí krytou plechem, která nese rovněž osmibokou zděnou lucernu zakončenou menší bání. Na vrcholu je vztyčena velká pozlacená papežská tiara podepřená svatopetrskými klíči. Vchod vede Bílou věží. Okna jsou dvě s půlkruhovým vrchem. Vnitřek má eliptický tvar, osm párů sdružených jónských pilastrů nese kladí 1,65 m vysoké.

Prostor nad celou kaplí je sklenut eliptickou kopulí ve vrcholu otevřenou pro lucernu. Nad vchodem je sklenuta kruchta do lunet.

Výzdoba je barokní. Na hlavním oltáři je zavěšen obraz sv. Klimenta. Na pravém bočním oltáři je položena prosklená rakev s barokními řezbami, a v ní uloženy ostatky sv. Klimenta. Na protějším bočním oltáři stojí polychromovaná velmi pěkně řezaná Pieta z pol.18 století.