Zvony

Ve věžích chrámu Sv. Ducha se uchovaly až do dnešních časů staré zvony z 15. a 16. století, které představují výjimečnou památku uměleckého řemesla. Přežily nebezpečí mnoha válek a požáry, které představovaly největší fyzické ohrožení. V severní věži se nacházejí zvony Orel (Michael) o průměru 176 cm a výšce 132 cm, dílo Ondřeje Žáčka z roku 1496 a Dominik (Leopold) z roku 1485 o průměru 93 cm a výšce 80 cm. V jižní věži visí zvon Žebrák (Václav) z roku 1538 o průměru 146 cm a výšce 115 cm, přelitý zvonaři Matějem Šicem a Mikulášem Rohrmaistrem a Klement z roku 1510 zdobený dvěma reliéfy. Vytvořil jej Ondřej Žáček. Průměr zvonu je 119 cm, výška 1 m.

Orel (Michael)

Má v průměru 1,59m a váží 82,66 ct. víd. (4629,5 kg) a pochází z roku 1496. Okolo koruny zvonu je napsáno: Vergente anno Jesu Christi ab incarnatione MCCCCXCVI quem Hradecenses agebant molestum ex corruptione aeris, hujatibus pestem hominibus attulit maxime diebus sub cane, commitante magna inudantione urbis in circuitu, dum prata minime visa sunt, senatores dictae urbis coram se vocatis canulatoribus Andrea dicto Ziaczek et Wenceslao sibi comite fusionem istius campanae admiserunt in honorem Dei Omnipotentis, beatae Mariae virginis, suigue nominis pro decore.

Na sklonku roku 1496 od narození Ježíše Krista, jejž Hradečtí strastně pro zkaženost povětří strávili a jenž zdejším lidem mor přinesl nejvíce za dnů psích, když zároveň město kolem bylo zaplaveno a když lučiny málo co bylo viděti, radní řečeného města zavolavše k sobě konváře Ondřeje řečeného Žáčka a Václava, jeho pomocníka, svěřili jim ulití zvonu tohoto ku cti Boha Všemohoucího, blahoslavené Panny a svého jména k ozdobě.

Dominik (Leopold)

V průměru má 65cm a váží 6 ct. víd. (336 kg) Ulit byl v roce 1485 a nápis na něm zní: Leta tisycieho cztyrsteho osmdesateho pateho tento zwon lit gest Panu Bohu ke cti a chwale.
Jméno Dominikán se odvozuje od latinského slova dominicalis, protože se jím zvonilo k nedělním bohoslužbám.

Žebrák (Václav)

V průměru měří 1,45m a váží 37,47 ct. (2098,5 kg) Zvon byl ulit od Ondřeje Žáčka v roce 1509. V roce 1533 došlo od blesku k zapálení krovu a následnému poškození zvonu. Proto byl v roce 1538 přelit. Nápis kolem koruny zvonu zní: Leta Panie M. D. XXXVIII. slit zwon ke cti a chwale Pana Boha Pannie Maryi rzisse nebeske za pana Jana Straky hospodarze miesta skrze Matiege Sspicze konwarze a Mikulasse rormaistra bratra geho: Bud z toho Pan Bůh pochwalen.

Léta Páně 1496 tento zvon byl ulit ke chvále Boha a v Praze l. P. 1817 23. července přelit jest od Karla Bellmanna.

O tom jak tento zvon ke svému podivnému jménu přišel nevíme. Zajímavostí však bezesporu je příběh, který popisuje jak ke stejnému jménu „Žebrák“ přišel zvon z roku 1492 ve městě Rakovník. Kdoví, možná tento příběh nějak souvisí i s naším zvonem.

„Zločinec jakýsi stoje v Hradci Králové již pod šibenicí, na které pověšen býti měl, spatřil mezi diváky žebráka krajana svého i promluvil k němu, by se domů (rozuměj do Rakovníku) navrátil, že tam pod jistým dubem poklad nalezne, za část toho pokladu, aby koupil zvon na hradě Pražském ulitý, ostatek aby sobě podržel. Žebrák vyplnil poslední vůli zločince, vyzdvihl poklad a řečený zvon zjednal.“

Klement

V průměru měří 1,19m a váží 20.ct. (1120 kg)  Byl ulit po vyhoření věže roku 1510, jak dokazuje i nápis kolem koruny  zvonu: Hoc opus conflatum est pernobile atque insigne ad laudem Paracliti atque Omnium Sanctorum anno nati Filii Dei M. CCCCC decimo per Andream dictum Zaczek civem hujusurbis famosissime completum est atque perfectum mense octobri.

Toto dílo slito jest krásně a znamenitě ku chvále Ducha sv. a Všech Svatých roku od narození Syna Božího 1510 Ondřejem řečeným Žáčkem, měšťanem tohoto města, slavně dokonáno a dokončeno jest v měsíci říjnu.


Informace převzaty z knihy: Katedrální kostel Svatého Ducha v Hradci Králové od Václava Kalaše. Vydáno v Hradci Králové roku 1896.