Fotogalerie – 2022

Prosinec

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

Listopad

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

ŘÍJEN

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

Září

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

Srpen

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

Červenec

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

Červen

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

Květen

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

Duben

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

Březen

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

Únor

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

Leden

 • prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.