Ohlášky – 5. července 2020 (14. neděle v mezidobí)

Dnes je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy; v sobotu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy a příští neděle je 15. v mezidobí.

Dnes v 17:30 zde budou zpívané nešpory, za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které Vás srdečně zvu.

V týdnu jsou zde mše svaté v pravidelném pořádku.

Ohlášky – 28. června 2020 (13. neděle v mezidobí)

V pondělí je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; v pátek je svátek sv. Tomáše, apoštola; v sobotu je památka sv. Prokopa, opata a příští neděle je 14. v mezidobí.

V týdnu budou mše svaté v obvyklou dobu.

Dnešní sbírka je věnovaná na pojištění kostelů a církevních budov v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Tento týden je první pátek v červenci. Příležitost k přijetí svátosti smíření zde budete mít ve čtvrtek a v pátek od 17 hodin.

V pátek v 17 hodin zde bude vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18 hodin ukončíme společnou adorací se svátostným požehnáním. V 18:30 hodin zde pak bude následovat večerní mše svatá.

Výzva ke společné modlitbě

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Nabídka liturgie pro rodiny a duchovní svaté přijímání: Aktuální seriál videí „Liturgie v čase bez liturgie“ zveřejňovaném postupně na webech liturgie.cz a pastorace.cz.

BiHK