Ohlášky – 7. dubna 2024 (2. neděle velikonoční)

Dnes je neděle Božího milosrdenství, zítra, v pondělí, je slavnost Zvěstování Páně, ve čtvrtek je památka sv. Stanislava, biskupa a příští neděle je 3. velikonoční.

Mše svaté v tomto týdnu i příští neděli zde budou v pravidelném pořádku.

Na květiny o Velikonocích jste do pokladničky v jižní boční lodi přispěli částkou 14.375, – Kč. Je to částka mimořádně vysoká. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na tento účel přispěli.

Ohlášky – 31. března 2024 (slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

Dnes v 17:30 zde budou zpívané nešpory se svátostným požehnáním za účasti katedrální kapituly. Srdečně Vás zveme k účasti.

Zítra, v pondělí velikonoční, zde budou mše svaté jako v neděli.

V další dny v týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Tento týden je první pátek v dubnu. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít zde v katedrále ve čtvrtek a v pátek od 17:30 hodin.

V pátek bude zde v katedrále v 17:30 hodin vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18:00 zakončíme společnou adorací.