Ohlášky – 3. prosince 2023 (1. neděle adventní)

Ve čtvrtek je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve; v pátek slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu a příští neděle je 2. adventní.

Dnes, na začátku mše svaté v 9:00 hodin, posvětíme adventní věnec, který v době adventní budeme vidět zde v katedrále a na začátku každé mše svaté také adventní věnce pro Vaše domovy. Pokud to již neděláte, zkuste si občas doma zhasnout světla a nechte hořet jen potřebný počet svící na adventním věnci, a přitom se společně pomodlete modlitbu Otče náš a Zdrávas Maria, nebo Anděl Páně, nebo jeden desátek svatého růžence, nebo si i zazpívejte nějakou adventní píseň. Je velmi pravděpodobné, že začnete více objevovat duchovní atmosféru adventu.

Dnes v 17:30 hodin zde budou zpívané nešpory, za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které Vás všechny srdečně zveme.

Ve všední dny zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Naše biskupství připravilo brožuru s názvem „Advent“, kde na každý den doby adventní naleznete krátký text z Písma svatého a text k rozjímání, který Vám má pomoci k tomu, abyste celou dobu adventní prožili také duchovně. Je Vám k dispozici vzadu za lavicemi na stolku. Cena jedné brožury je 35,- Kč.

Sbírka příští neděli je věnovaná na potřeby kněžského semináře v Praze. Předem Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří na sbírku přispějete.

„Oblastní charita Hradec Králové hledá dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku, kteří by jako koledníci či průvodci koledníků procházeli ve dnech 5. – 7. 1. 2024 Hradcem Králové, přinášeli lidem radostnou tříkrálovou atmosféru a nabízeli jim možnost podpořit dobrou věc. Více informací na webu www.charitahk.cz“.

Ohlášky – 26. listopadu 2023 (Ježíše Krista Krále)

Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola a příští neděle je 1. adventní.

Adventní věnec se čtyřmi svícemi, který nás bude provázet po celou dobu adventní, posvětíme příští neděli zde v katedrále na začátku mše svaté v 9:00 hodin. Pokud si připravujete adventní věnec také pro svůj domov, přineste si jej na mši svatou k posvěcení. Přede mší svatou jej položte na stupínek před obětní stůl a po mši svaté si jej vezměte domů. Je krásným zvykem, aby se rodina v adventní době každý den shromáždila kolem adventního věnce s rozžatými svícemi a společně se pomodlila a zazpívala si adventní písně.

Naše biskupství připravilo brožuru s názvem „Advent“, kde na každý den doby adventní naleznete krátký text z Písma svatého a text k rozjímání, který Vám má pomoci k tomu, abyste celou dobu adventní prožili také duchovně. Je Vám k dispozici vzadu za lavicemi na stolku. Cena jedné brožury je 35,- Kč.

Ve všední dny zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Tento týden je první pátek v prosinci. Příležitost ke sv. zpovědi budete mít zde v katedrále ve čtvrtek a v pátek od 17:30 hodin.

V pátek v 17:30 hodin zde bude vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18:00 zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním.

Minulou neděli i zde byla sbírka věnovaná na katolické sdělovací prostředky. Zde v katedrále sbírka činila … 7.668,- Kč. Pán zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.