Ohlášky – 10. listopadu 2019 (32. neděle v mezidobí)

V pondělí je památka sv. Martina, biskupa; v úterý sv. Josafata, biskupa a mučedníka; ve středu sv. Anežky České, panny a příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je věnována na plošné pojištění kostelů a církevních budov v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

V týdnu zde budou mše svaté v obvyklém pořádku.

V sobotu si zde v katedrále při mši svaté v 18:30 hodin připomeneme 30. výročí od svatořečení sv. Anežky České a výročí společenských změn v naší zemi. Při mši svaté, kterou bude celebrovat pan biskup Josef Kajnek spolu s katedrální kapitulou, poděkujeme Pánu Bohu za dar svobody. V podání Cantores Gradecenses pří ní zazní premiéra Kantáty ke sv. Anežce od Zdeňka Pololáníka. Jedná se o zhudebnění modlitby ke sv. Anežce České, jejíž text připravil biskup Mons. Josef Hrdlička. Bližší informace naleznete venku na vývěsce a ve farních informacích.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

Ohlášky – 3. listopadu 2019 (31. neděle v mezidobí)

V pondělí je památka sv. Karla Boromejského, biskupa, v sobotu je svátek Posvěcení lateránské baziliky a příští neděle je 32. v mezidobí.

Dnes v 17:30 zde budou zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste i Vy všichni srdečně zváni.

V týdnu zde budou mše sv. v pravidelném pořádku.

Zítra v pondělí a v úterý zde bude před večerní mši svatou od 18:00 pokračovat devítidenní pobožnost (novéna) ke sv. Vincenci de Paul.

Ve středu v 10:00 zde přivítáme relikvii sv. Vincence, následovat bude duchovní program, který bude v 15:00 zakončen mší svatou, kterou bude celebrovat pan biskup Jan Vokál a přítomní kněží. Po mši svaté se s relikvií rozloučíme. Bližší informace o programu naleznete venku na vývěsce, nebo v posledním čísle našich farních informací. I jménem sester „Vincentek“ Vás srdečně zvu k účasti na této slavnosti.

Sbírka příští neděli bude věnována na plošné pojištění kostelů a církevních budov v naší diecézi.