Skip to main content

Pastoforium

16) Pastoforium představuje pozdně gotický typ sanktuáře, do něhož se ukládaly hostie. Mimořádně cenné dílo datované do roku 1497 se připisuje pražskému kameníku a staviteli Matěji Rejskovi. Pastoforium má podobu arkýře ukončeného věžovitou nástavbou o celkové výšce 8,20 m. Otvory do schránky pro uložení hostie uzavírají jemně kované železné mřížky zhotovené podle návrhu M. Rejska. Jednotlivá vnitřní pole mřížek zdobí rozmanité motivy provázené na obvodu nápisy, které se vztahují k Nejsvětější Svátosti. Jsou přerušeny monogramem W symbolizujícím krále Vladislava Jagellonského. Z původní plastické výzdoby zaslouží pozornost zejména hlavy sv. Petra a Pavla, andělů a reliéfy se symboly evangelistů.