Skip to main content

Sanktuárium.

22) Sanktruárium – nika zakončená lomeným obloukem je lemovaná plastickým orámováním z pilířků ukončených fiálami a vimperkem. Z origi-nálního gotického sanktuária se dochovaly pouze hlavičky zasazené do kružby mezi fiálami nad nikou do stěny. Pozlacená mřížka je původní a představuje velice jemnou kovářskou práci. Mřížku zdobí latinský nápis s veršem z I. knihy Mojžíšovy: „Jakou bázeň vzbuzuje toto místo“ Sanktuárium mělo v gotických kostelích funkci schránky pro nádobu s hostiemi, proto byla nika uzavřena mřížkou.