Ohlášky – 26. listopadu 2023 (Ježíše Krista Krále)

Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola a příští neděle je 1. adventní.

Adventní věnec se čtyřmi svícemi, který nás bude provázet po celou dobu adventní, posvětíme příští neděli zde v katedrále na začátku mše svaté v 9:00 hodin. Pokud si připravujete adventní věnec také pro svůj domov, přineste si jej na mši svatou k posvěcení. Přede mší svatou jej položte na stupínek před obětní stůl a po mši svaté si jej vezměte domů. Je krásným zvykem, aby se rodina v adventní době každý den shromáždila kolem adventního věnce s rozžatými svícemi a společně se pomodlila a zazpívala si adventní písně.

Naše biskupství připravilo brožuru s názvem „Advent“, kde na každý den doby adventní naleznete krátký text z Písma svatého a text k rozjímání, který Vám má pomoci k tomu, abyste celou dobu adventní prožili také duchovně. Je Vám k dispozici vzadu za lavicemi na stolku. Cena jedné brožury je 35,- Kč.

Ve všední dny zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Tento týden je první pátek v prosinci. Příležitost ke sv. zpovědi budete mít zde v katedrále ve čtvrtek a v pátek od 17:30 hodin.

V pátek v 17:30 hodin zde bude vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18:00 zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním.

Minulou neděli i zde byla sbírka věnovaná na katolické sdělovací prostředky. Zde v katedrále sbírka činila … 7.668,- Kč. Pán zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Ohlášky – 19. listopadu 2023 (33. neděle v mezidobí)

V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; ve středu sv. Cecilie, panny a mučednice; ve čtvrtek je slavnost sv. Klimenta I., papeže a mučedníka, hlavního patrona naší diecéze; v pátek sv. Ondřeje Düng Laca, kněze a druhů, mučedníků a příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále.

Zítra v pondělí bude zde v Hradci Králové kněžský den. Mši svatou v 9:30 bude zde v katedrále celebrovat otec biskup Jan spolu s kněžími z naší diecéze. Na tuto mši svatou Vás všechny srdečně zveme.

Ve čtvrtek na slavnost sv. Klimenta, hlavního patrona naší diecéze, oslavíme v kapli sv. Klimenta poutní slavnost. Poutní mši svatou v 18:30 hodin tam bude celebrovat otec biskup Josef Kajnek spolu s katedrální kapitulou. Od 17:45 tam budou zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy. Milí farníci, přijměte srdečné pozvání k účasti.

Dnešní sbírka je věnována na katolické sdělovací prostředky. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.