Skip to main content

Oltář sv. Antonína Poustevníka.

11) Oltář sv. Antonína Poustevníka. Z dobové historizující produkce vyniká oltář sv. Antonína Poustevníka z roku 1881, který je umístěn na čelní stěně severní boční lodi. Do něho byl vsazen obraz významného českého barokního malíře Petra Brandla z roku 1730 přenesený sem ze zbořeného kostela sv. Antonína.