Skip to main content

Hlavní oltář.

23) – Hlavní oltář navrhl E. Dufek z Brna, sochařská výzdoba je dílem E. Hlavici z Prahy. Pískovcovou novogotickou ar-chitekturu provedla kamenosochařská škola v Hořicích. Oltář zhotovený v roce 1940, v němž jsou uloženy ostatky sv. Václava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého vysvětil v březnu 1941 biskup M. Pícha.