Skip to main content

Piscium

24) – Piscinum, pravoúhlá nika rámovaná ostěním v podobě lomeného oblouku s jednoduchou profilací na vnitřní hraně přechází v mělce vyžlabený tympanon s motivem trojlístku.